فلسفہ و نفسیات
فلسفۂ مذہب، از ایڈون اے برٹ، مترجم: بشیر احمد ڈار۔طبع دوم
قیمت:350
تجزیۂ نفس ، از برٹرینڈرسل، مترجم: شجاعت حسین بخاری۔طبع چہارم
قیمت:300
غیب و شہود،از سر آرتھر اسٹینلےاڈنگٹن،مترجم: سید نذیر نیازی طبع سوم
قیمت:100